За контакт

Запазете Вашата дата още сега лесно и удобно!
Моля, имайте предвид, че предлагаме само цялостна декорация на събития, заявени поне 20 дни предварително. 

 

Запазете своята дата още сега:

Можете да се свържете с нас на:
 
9000 Варна
0884 090909,
 experimentm2000@gmail.com